Copyright - AMC2020

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Copyright

De AMC

De Amac Marshal Club, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot op de gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s).

U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het on-line bekijken van de Amac Marshal Club site.
Al het digitale materiaal in deze site mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Amac Marshal Club worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.

Aanvragen voor toestemming dienen per e-mail te worden gericht aan:
Secretariaat Amac Marshal Club.


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu