Marshal zijn - AMC2020

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Marshal zijn

Marshals

De activiteiten van rallymarshals door Henny Rikkerink.


Er wordt wel eens gezegd dat zonder marshals geen enkel autosportevenement gehouden kan worden. Deze stelling wil ik als marshal onderschrijven, want wat doen rallymarshals nu eigenlijk?

Kort gezegd verzorgen zij de volledige afhandeling van een klassementsproef. Maar wat houdt dit nu precies in? Veel mensen kennen een marshal als iemand met een vlag die de rijders waarschuwt voor mogelijk onheil, de rijders helpt bij calamiteiten, maar ook als een persoon die het publiek van net dat éne mooie plekje wegstuurt, omdat het daar erg gevaarlijk is. Er gebeurt echter veel meer.

De volledige afhandeling is ook echt volledig, want als de organisatie een klassementsproef (KP) heeft uitgezocht en voor de route de benodigde vergunningen heeft ontvangen, dan komen de marshals in actie. Vooraf wordt van een KP, samen met de organisatie een actieplan (veiligheidsplan) gemaakt. Dit wordt voorgelegd aan de KNAF ter goedkeuring. Als deze goedkeuring dan ontvangen is, kan op de dag van de KP alles volgens dit plan worden uitgevoerd.

In een veiligheidsplan staat aangegeven waar de start is, maar ook hoe het verloop van het parcours is en waar de vliegende finish en waar de stopfinish zijn gesitueerd, maar ook waar publiek mag staan en achter welke afscheidingen als lint of hekken. Bovendien staat hierin vermeld waar de diverse posten komen, met welk nummer en van welke uitrusting (ambulance, brandweer, mobilofoon, brandblusser, vlag, tellijsten, tijdwaarneming, etc.) zij worden voorzien. Ook staat aangegeven waar eventueel bezoekers hun vervoermiddel kunnen parkeren en hoe zij op de KP kunnen komen, maar ook waar de deelnemers de KP weer verlaten. Tenslotte staan allerlei belangrijke telefoonnummers van de organisatie en hulpverleningsdiensten, etc. erin.  Kortom alles wat met een KP te maken heeft staat kan men hierin vinden.

Maar wat houdt het marshal zijn nu werkelijk in? Op de dag van een rally(sprint) begeven zij zich al ruim voor de aanvang van een KP van huis om te beginnen met het uitzetten van de KP. Dit is het plaatsen van de benodigde borden en pijlen, maar ook het aanbrengen van het nodige lint. Op het moment dat dit klaar is duurt het nog zo’n drie á vier uur voordat de eerste deelnemer van start kan gaan. Hierna verzamelen zij zich met alle marshals van de betreffende KP in een zaal in de buurt van de KP voor een instructie over de specifieke gang van zaken bij deze KP. Hier worden dan de benodigde hulpmiddelen uitgereikt, meestal tezamen met een lunchpakket, en zij begeven zich naar de start van de KP. Normaal als er voldoende tijd is, rijden zij zelf de KP, maar wel als gewoon verkeer, om zich aan het einde ervan opnieuw naar de start te begeven en de hen toegewezen plek in te nemen.

Op hun plek aangekomen trekken de marshals allereerst hun veiligheidshesjes aan en dan controleren zij of alle aanwijzingen als borden en pijlen nog aanwezig zijn en of de communicatie met start en proevenchef functioneert. Ook zal de volledige tijdwaarneming ingesteld en gecontroleerd worden. Op de vooraf bepaalde tijd, tenminste één uur voordat de 0-wagen start, sluiten zij dan de KP af voor alle verkeer en brengen waar nodig nog de laatste afzettingen en linten aan. Als dit gebeurd is zal na een melding van de start een serie voorrijders controleren of alles volgens plan is uitgevoerd en zal de veiligheidsofficial van de KNAF uiteindelijk de KP vrijgeven voor de wedstrijd. Deze begint met de info auto en de 0-wagen, deze laatste rijdt reeds op volle snelheid!

 Tijdens de KP zorgen de marshals voor de veiligheid van henzelf, de rijders en het publiek. Dit betekent dat er marshals staan op de toegangswegen, bij parkeerplaatsen, bij service gebieden, bij de hergroeperingen, etc. dus overal waar het publiek met de rally en de auto’s in aanraking zou kunnen komen. Natuurlijk wordt het meeste werk op de KP zelf gedaan. Dit begint bij de plek waar de deelnemers inklokken voor de start. Dan bij de start zelf is er natuurlijk de starter, maar ook de proevenchef, de tijdwaarneming, de tijdregistratie en de loper, die het nodige papierwerk van en naar de deelnemers brengt. Hiervoor zijn alleen in het totale startgebied, inclusief tijdcontrole, al snel zo’n tien marshals nodig. Op de KP zelf zullen de diverse posten door twee of meer marshals bezet zijn, afhankelijk het verwachte publiek en de taken die uitgevoerd moeten worden. Aan het einde van de KP bevindt zich de vliegende finish, waar de auto’s door een elektrisch oog rijden, waaraan de tijdwaarneming is gekoppeld. Hier bevinden zich twee marshals die de eindtijd registreren en melden aan de stopfinish. Op de stopfinish wordt de gereden tijd aan de deelnemers medegedeeld en genoteerd op hun wedstrijdpapieren en op de officiële lijsten van de organisatie. Hiervoor zijn minimaal vijf marshals nodig, inclusief vliegende finish, afhankelijk van waar de finish zich bevindt t.o.v. de openbare weg.

Als de laatste deelnemer gefinisht is, zal de sluitwagen(sweeper) de volledige KP in een rustig tempo rijden om te controleren of de KP vrij is en zal waar nodig van gestrande deelnemers de wedstrijdkaart innemen, zodat deze definitief uit de wedstrijd zijn. Indien gestrande deelnemers nog wel door wensen te gaan, maar wel binnen de geldende normen, dan zal de sluitwagen achter deze deelnemers moeten aansluiten. Deze situatie komt echter zelden voor. Als dan de proevenchef ook gepasseerd is, kunnen de marshals beginnen met het opruimen van alle wedstrijdmateriaal (pijlen, borden, lint, etc.) maar helaas ook van alle rommel van het publiek. Verder worden eventuele schades in rapporten verwerkt en worden hekken, etc. gedemonteerd en klaargelegd voor het vervoer naar de opslag. Indien mogelijk wordt tussentijds de KP weer vrijgegeven voor het normale verkeer. Het is de bedoeling dat elke post vanaf zijn eigen plek de KP opruimt tot aan de volgende post.

Als dit alles gebeurd is, nemen de marshals alle materialen en afval mee en rijden de KP in rustig tempo tot aan de stopfinish. Hier leveren zij alle gekregen materialen in en wachten tot iedereen daar is gearriveerd. Meestal gaat men dan gezamenlijk weer terug naar de plek van de voorbespreking. Daar volgt dan nog een korte evaluatie en bijna altijd is daar nog een consumptie en een eenvoudige maaltijd (meestal frites met iets erbij). Hierna begeven zij zich weer huiswaarts of misschien nog naar een andere KP, maar nu als publiek. Het is dan al weer minimaal twee uur geleden dat de laatste deelnemer over de KP reed.

Dit werk wordt gedaan door 100% vrijwilligers, die lid zijn van één van de marshal clubs in Nederland of daarbuiten. Als U interesse hebt kunt U lid worden van een club, maar ook sponsoring is natuurlijk welkom. Zelf ben ik lid van de allerbeste club van Nederland, de AMAC Marshal Club.

Auteur: Henny Rikkerink

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu