Disclaimer van de AMAC MARSHAL CLUB

 Op deze site zijn de volgende voorwaarden van toepassing:


Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen.

De Amac Marshal Club heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. De Amac Marshal Club staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

De Amac Marshal Club aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. De Amac Marshal Club wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. De Amac Marshal Club garandeert evenmin dat de site foutloos of ononderbroken functioneert.

Op de Amac Marshal Club site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door de Amac Marshal Club niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. De Amac Marshal Club wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van Bestuurders en Marshals van de Amac Marshal Club.

E-mailen
Info